Kategori
Artikel Investasi

Wakaf Utsman bin Affan yang Terus Berkembang

NABI Muhammad saw memberi keteladanan kepada para sahabatnya untuk wakaf. Pada mulanya yang mengikutinya ialah Umar bin Khaththab. Kemudian para sahabat lainnya menyusul wakaf juga. Di antaranya Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Zubair bin Awwam. Apalagi pada zaman Khulafa ar-Rasyidin amalan berwakaf semakin banyak dilakukan. Selain bernilai ibadah kepada Allah juga dapat membantu kesejahteraan sosial. Wakaf dilakukan ketika mereka berada di Madinah.

Infokan ke teman melalui: